Mgr. Irena Křivánková

Mgr. Irena Křivánková

Zámecké náměsí 42
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 66242037

Informace o kanceláři Mgr. Irena Křivánková

Advokátní kancelář Mgr. Ireny Křivánkové vznikla v roce 1998 po úspěšném absolvování advokátní zkoušky. Kancelář patří mezi menší typ českých advokátních kanceláří a vyznačuje se individuálním přístupem ke klientům. Průběhu celého zastupování se klientům věnuje advokátka Mgr. Irena Křivánková. Administrativu a provoz kanceláře zajišťuje asistentka advokátky. Sídlo advokátní kanceláře naleznete na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku.

 

Advokátní kancelář nabízí právní služby zejména v následujících oblastech:

Rodinné právo

Občanské právo

Trestní právo

Přestupkové právo

Právo nemovitostí

 

Součástí dlouhodobé advokátní praxe Mgr. Irena Křivánkové je zastupování klientů v trestním řízení (obhajoba na základě plné moci i dle ustanovení soudu, a to i u zvlášť závažných trestných činů).

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Mgr. Irena Křivánková

 

Mgr. Irena Křivánková (*1971) absolvovala Právnickou Fakultu Masarykovy univerzity v Brně a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod registračním číslem 4642.

Cena za služby Mgr. Irena Křivánková

 

Ceny právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří jsou smluvní a záleží na idividuální dohodě mezi klientem a advokátem.

Kde nás najdete?